Rättsligt meddelande

  1. IDENTIFIERINGSDATA

1.1. Caorza Rocas Blancas S.L (nedan kallat Bayview Homes) är en enhet med säte i Carretera El Burgo Km, 2. C.P 29400, Ronda, Málaga och vars CIF är B-92419522. Kontakt telefonnummer är + 952 87 49 52. Kontaktadressen är följande: caorza@caorza.com

Denna enhet är registrerad i Mercantile Register of Malaga.

1.2. Domännamnet, som ägs av Bayview Homes, är också www.bayviewhomes.es /span>

 

  1. OBJECT AND SCOPE

2.1. Dessa är de allmänna villkoren (nedan kallade ”allmänna villkor”) som reglerar tillgången, navigeringen och användningen av webbplatserna under domänen ”www.bayviewhomes.es” (hädanefter Webbplatsen) samt ansvaret från Användning av innehållet (hädanefter begreppet innehåll), texter, grafik, ritningar, mönster, koder, program, fotografier, musik, videor, ljud, databaser, bilder, uttryck och information samt annan skapelse som skyddas av nationella lagar och internationella fördrag om immateriell och industriell äganderätt). Oavsett detsamma kan Bayview Homes upprätta vissa villkor som reglerar användningen och / eller upphandlingen av specifika tjänster som erbjuds användarna via webbplatsen.

 

2.2. Det kommer att förstås att användarens tillgång till eller enbart användning av webbplatsen innebär att användaren vidhäftar de allmänna förhållanden som Bayview Homes har publicerat varje gång de kommer till webbplatsen och att de kommer att vara tillgängliga för användarna. Följaktligen måste användaren noga läsa dessa allmänna villkor.

I den meningen kommer användaren att förstås som den person som öppnar, navigerar, använder eller deltar i de tjänster och aktiviteter som är gratis eller betungande, utvecklade på webbplatsen.

2.3. På webbplatsen kan Bayview Homes även göra det möjligt för tredje part att annonsera eller tillhandahålla sina tjänster. I dessa fall kommer Bayview Homes inte att ansvara för att fastställa de allmänna och särskilda villkor som ska beaktas vid användning, tillhandahållande eller upphandling av dessa tjänster av tredje man och kan därför inte hållas ansvarig för dem.

  1. INTELLEKTUELLA OCH INDUSTRIELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER

3.1. Bayview Homes, som författare till ett kollektivt arbete, eller något arbete eller tjänster av någon art, ägs av webbplatsens immateriella och industriella rättigheter, och är också ägare eller har motsvarande licens för immateriella, industriella och av bilden om innehållet tillgängligt via det.

3.2. Under inga omständigheter ska det förstås att användarens åtkomst och navigering innebär ett undantag, överföring, licens eller total eller partiell cession av nämnda rättigheter av Bayview Homes.

3.3. Som ett resultat är det inte tillåtet att radera, undanröja eller manipulera upphovsrättsmeddelandet och alla andra uppgifter som identifierar Bayview Homes eller dess ägares rättigheter som ingår i innehållet, samt tekniska skyddsanordningar. , fingeravtryck eller någon information och / eller identifieringsmekanismer som kan innehålla innehållet.

3.4. Det är också förbjudet att ändra, kopiera, återanvända, utnyttja, reproducera, offentligt kommunicera, göra andra eller efterföljande publikationer, ladda upp filer, e-post, överföra, användning, process eller distribuera på något sätt hela eller delar av innehållet finns på webbplatsen Webb om du inte har det uttryckliga skriftliga tillståndet från Bayview Homes eller, i förekommande fall, ägaren eller ägare av de rättigheter som den motsvarar.

I synnerhet motsätter Bayview Homes uttryckligen att reproduktionen av dess sidor kan betraktas som en anställning på de villkor som anges i artikel 32, en andra stycket Immaterialrätt.

Om du är intresserad av ett tillstånd eller licens att använda på något sätt innehållet i webbplatsen skicka frågor till: caorza@caorza.com

 

3.5. Alla rättigheter innehållet på denna webbplats immateriella, och det fungerar utsatta, dess grafisk design och källkoder är exklusiva egendom Bayview Homes, motsvarande den exklusiva utövandet av exploateringsrätten därav. Därför deras reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och total eller partiell omvandling utan uttryckligt tillstånd från Bayview Homes är förbjudet, lika, alla varunamn, varumärken eller kännetecken av något slag som finns i denna webbplats skyddas av lagen.

Användaren medger och accepterar att den industriella och immateriella äganderätten över innehållet och / eller andra delar som ingår i webbplatsen är egenskapen hos Bayview Homes och / eller tredje part. Om inte annat uttryckligen bestäms, innebär det under inga omständigheter att samråd med webbplatsen innebära någon form av upphävande, överlåtelse eller total eller delvis nedläggning av nämnda rättigheter.